Вредностите за потрошувачката на гориво, емисиите на CO2 и потрошувачката на енергија се утврдени во согласност со Европската регулатива (EC) 715/2007 во верзијата применлива во моментот на одобрувањето на типот. Бројките се однесуваат на возило со основна конфигурација во Германија и опсегот што е прикажан ја зема предвид опционалната опрема и различната големина на тркалата и гумите достапни за избраниот модел и може да варираат за време на конфигурацијата. Вредностите на MINI Diesel возилата се веќе базирани врз новата WLTP регулатива и се преведени назад во NEDC еквивалентни вредности за да се обезбеди споредба помеѓу возилата.