**достапноста на MINI Connected XL Journey Mate апликацијата може да се разликува во зависност од земјата во која се наоѓате. Ве молиме проверете во вашата локална AppStore (продавница за апликации) или прашајте кај вашиот дистрибутер дали е достапно во вашата земја.

 

** Детални информации и Законски ограничувања за MINI Connected Teleservice и повик во итни случаи. 

 

За да ја проверите компатибилноста на вашиот мобилен телефон и за дополнителни прашања, проверете во connect your device (поврзете го вашиот уред).