**** Опсегот зависи од различни фактори, особено од личниот стил на возење, условите на патот, надворешната температура, климатизацијата на греењето  и предзагревање на кабината.