*** Може да настанат промени во внатрешноста и надворешноста на прикажаниот MINI модел поради редовните ажурирања на моделите. Доколку имате прашања, ве молиме обратете се кај вашот локален дистибутер на MINI.