Подобра вредност е валидна со 17 " и 18" стандардни тркала без ран -флет гуми