* На сликата е прикажан MINI HATCH СО 5 ВРАТИ. Специјалната опрема е со дополнително плаќање. *Цената е необврзувачка препорака за производителот (со вклучено ДДВ, без трошоци за транспорт). Можни се грешки и измени. Вашиот продавач на MINI со задоволство ќе ви ги даде сите информации за цените.