** Бројките во [] се за возила со шестстепен автоматски менувач Steptronic. Ориентациските бројки за потрошувачката на гориво беа определени во согласност со ECE возниот циклус.